קורס טייס מסחרי

הדרישות המקדימות לקבלת רשיון טיס מסחרי :

  • על החניך להיות מעל לגיל 18

  • על החניך לדעת לקרוא, לכתוב ולדבר בשפה האנגלית ברמה בסיסית

  • יש לעבור בדיקה של רופא תעופתי, המוסמך מטעם הרשות, המספק תעודה רפואית מתאימה

  • מעבר מבחני תיאוריה בציון מעבר מינימלי של 70%טייס המבקש להוציא רישיון טיס מסחרי חייב להחזיק ברישיון טיס פרטי לפחות

  • טייס המבקש להוציא רישיון טיס מסחרי חייב שיהיו רשומות ביומן הטיסה שלו ב-Log Book מינימום של 250 שעות טיסה

להלן העיקריות מבין דרישות הטיסה הנוספות:

טייס המבקש להוציא רשיון טיס מסחרי חייב שתהיינה רשומות ביומן הטיסה שלו לפחות 15 שעות טיסה מודרכות הכוללות: שעות טיסת מכשירים שעות טיסה
במטוס בעל כן נסע מתקפל, מדפים ומדחף בעל פסיעה משתנה, שתי טיסות ניווט ארוכות בנות שעתיים לפחות כל אחת, ביום ובלילה, בתנאי טיסת ראייה (VFR)

טייס המבקש להוציא רשיון טיס מסחרי חייב לרשום לפחות 15 שעות טיסה מודרכות הכוללות: טיסת ניווט ארוכה שמרחקה הכולל אינו קטן מ-150מייל ימי, עם נחיתות בשלושה שדות תעופה לפחות, שאחד מהם מרוחק בקו ישר מנקודת היציאה המקורית 250 מייל ימי לפחות, 5 שעות טיסת לילה בתנאי ראייה (VFR) עם 10 המראות ונחיתות בשדה תעופה עם מגדל פיקוח.

מבנה הקורס להוצאת רשיון הטיס המסחרי:

שלב א’ – תמרונים בסיסיים:

בשלב זה תתרגל את תמרוני הטיסה הבסיסיים אשר למדת בקורס הטיס הפרטי (לדוגמא:
טיסה איטית, הזדקרויות, נחיתה בשדה קצר ועוד), תלטש את ביצועיך ותגיע לרמה הנדרשת
לרשיון מסחרי

שלב ב’ – תמרונים מתקדמים:

בשלב זה תלמד את תמרוני הטיסה המתקדמים (לדוגמא: שמיניות עצלות, שנדלים, ביצוע
שמינייה מסביב לשתי נקודות קבועות ועוד) הנדרשים לקבלת רישיון טיס מסחרי.

שלב ג’ – טיסות ניווט:

בשלב זה תלמד לבצע טיסת ניווט מתקדמת ברמה הנדרשת למבחן (זמ”מ) בגובה נמוך, באימונים אלה תלטש את יסודות הניווט האווירי אשר למדת לרישיון הפרטי, כשהדגש נתון לרמה מקצועית גבוהה המתבטאת בדיוק רב בזמנים ובהתחשבות ברוחות לאורך הנתיב.

לימודי קרקע:

במהלך הקורס ילמדו נושאים תיאורטים רבים הקשורים לתפעול המטוס, חוקת האוויר, נהלי הקשר, מערכות המטוס, מטאורולוגיה, יסודות הניווט, אווירודינמיקה ונושאים נוספים. תחומים אלו ילמדו ברמה מתקדמת ומעמיקה יותר מהרמה שנלמדה בקורס לרשיון הפרטי. לימוד זה הוא בנוסף ללימוד לקראת מבחן התאוריה בכתב. הלימודים יערכו ע”י בית ספר מוסמך ע”י רת”א ללימודי מקצועות התעופה

אורך הקורס:

אורך הקורס הוא תלות ביכולת החניך וזמינותו, לאור ניסיוננו זה לוקח מספר מועט של חודשים, וכמובן יש לעבור סדרת בחינות עיוניות ברשות התעופה האזרחית.

הערה חשובה : חשוב לציין כי בתקופה זו מחסור הטייסים המסחריים הולך וגדל וחברות התעופה המובילות בארץ קולטות מעת לעת מספר טייסים אזרחיים לא מבוטל ע”מ להגדיל את צוות הטייסים בחברה, ולכן בהחלט יש מקום לראות זאת כפוטנציאל גדול מאוד לטייסים אשר מסמנים כמטרה להוציא רישיון מסחרי ולהתקדם בענף זה.